WLODZIMIERZ KINIOR KINIORSKI 

 

Multiinstrumentalista, kompozytor, producent muzyczny

 

Osobowość artystyczna multiinstrumentalisty Włodzimierza Kiniora Kiniorskiego wyrosła z jazzu i do tej pory jest to silny element jego muzyki. Szybko zyskał uznanie w kraju wśród muzyków, publiczności i krytyków. Ci ostatni nie szczędzili mu nagród na festiwalach jazzowych w Polsce i poza granicami kraju. Do freejazzowych korzeni doszła fascynacja muzyką etniczną, elektroniczną oraz współczesną. Malowniczość jego muzyki powoduje, że kompozycje Kiniorskiego pasują jako tła muzyczne

w spektaklach teatralnych. Jego muzykę możemy usłyszeć między innymi na scenie Teatru Klinika Lalek, Teatru Powszechnego w Warszawie, Teatru Witkiewicza w Zakopanem.

Za sprawą swojej konsekwencji twórczej szersza publiczność bardziej zna go jako muzyka takich formacji jak: Tiebreak, Graal, Young Power, Izrael czy Brygada Kryzys niż z jego solowych dokonań. Kiniorski – to nazwisko znajdziemy na okładkach wielu płyt za sprawą współpracy z Bobem Stewartem(pierwsza tuba swiata), Stevem Kindlerem(The Mahavishnu Orchestra),,Tomaszem Stanko, Michalem Urbaniakiem, Stanisławem Sojką , Grzegorzem Ciechowskim, czy takimi zespołami jak Daab, Trebunie Tutki czy Twinkle Brothers. I tu chyba można szukać klucza do jego twórczości. Kinior bardziej funkcjonuje jako zjawisko niż jako uznany muzyk. Jego twórczość ma ten stały element, który charakteryzuje największych muzyków z Milesem Davisem na czele – muzyka

to zderzenie osobowości, dialog artystyczny, szukanie nowych fascynacji podczas współpracy z młodymi muzykami a nie stemplowanie płyt mniej lub bardziej znanym nazwiskiem.

Główne Nagrody: Jazz Juniors, Jazz nad Odra, Nagroda im. K. Komedy,

 

„Zlota Maska” za muzyke teatralna , „African Snow” – plyta miesiaca wrzesnia 2000 world music w World Entertainment Network; na liscie przebojów WMCE/ World Music Charts Europe/ w 1994, 1996 i 1999 m.in. z Trebuniami-Tutkami

.

WLODZIMIERZ KINIOR KINIORSKI

 

 Multi-instrumentalista,  composer, a record producer The artistic personality of multi-instrumentalist Włodzimierz Kinior Kiniorski grew out of jazz and until this day it is a significant element of his music. Soon he won recognition in the country among musicians, the public and critics. The latter lavished him with the awards at jazz festivals in Poland and abroad. The fascination with ethnic, electronic and modern music was added to free-jazz roots. The scenic quality of his music contributes to the fact that Kiniorski's compositions fit well as musical background in theatre performances. We can hear his music, among others, at the stage of Puppet Clinic Theatre, The Powszechny Theatre in Warsaw, The Witkiewicz Theatre in Zakopane. Due to his artistic consistency, the wider public knows him more as a musician of such bands as: Tiebreak, Graal, Young Power, Izrael or Brygada Kryzys, rather than from his solo achievements. Kiniorski - we will find this surname on the covers of many albums due to his cooperation with Bob Stewart (the world's first tuba), Steve Kindler (The Mahavishnu Orchestra), Tomasz Stańko, Michał Urbaniak, Stanisław Sojka, Grzegorz Ciechowski or such bands as Daab, Trebunie Tutki or Twinkle Brothers. And here one can search for the key to his creative activity. Kinior functions more as a phenomenon rather than as a recognised musician. His work has the same permanent feature which characterises such musicians as Miles Davis - music is the meeting of personalities, an artistic dialogue, looking for new fascinations during cooperation with young musicians and not stamping albums with less or more famous names. The main prizes: Jazz Juniors, Jazz on the Oder, The K. Komeda Prize, "The Golden Mask" for theatre music, "African Snow" - the album of the month- September 2000, world music in World Entertainment. Network; on the WMCE /World Music Charts Europe/ in 1994, 1996 and 1999, among others with Trebunie-Tutki.

 

            ZBIGNIEW ZAGÓRA (PAN ZBYSZEK)   

 

     Gruntowne wykształcenie muzyczne odebrał w Warszawie (wiolonczela) oraz w Gdańsku (perkusja)

 Muzyk , realizator , producent muzyczny , pedagog.

Przez prawie trzy dekady muzyk orkiestry symfonicznej oraz big bandu RZAWP w Warszawie , chętnie współpracował z każdym kto potrafił go zainspirować i z kim odnajdywał radość grania ………..a za pieniądze ….. z Filharmonią Narodową , Orkiestrą Polskiego radia i telewizji oraz Teatrem Wielkim Operą Narodową w Warszawie ,Filharmonią Świętokrzyską.

 

Jako muzyk sesyjny ma w swoim dorobku udział w nagraniu kilkudziesięciu pozycji płytowych.

 

Koncertował w USA , Kanadzie , Niemczech , Austrii  ,Francji , Belgii , Holandii , Szwajcarii , Luxemburgu oraz na Ukrainie i Słowacji.   

        DARIUSZ ADRYANCZYK

           MOSKWA,PLASTIC BAG

organizuje od lat festiwal Otwarta Wystawa. Początek imprezy to akcja Otwarte Pracownie, którą robił wspólnie z Dariuszem Fietem. Raz w roku publiczność była zapraszana do prywatnych pracowni malarzy, rzeźbiarzy czy fotografów, by oglądać, rozmawiać, może też kupować. Dla artystów, którzy nie mieli odpowiednich przestrzeni do zaproszenia gości, powstała idea wspólnej wystawy w Muzeum Książki Artystycznej. Przez kolejne lata do udziału zgłaszało się coraz więcej artystów, z czasem nie tylko z kręgów sztuk wizualnych. W pierwszej wystawie udział wzięło 70 artystów, z czasem ta liczba wzrosła trzykrotnie. Impreza zmieniła się w kilkudniowy interdyscyplinarny festiwal, którego organizacja pochłaniała coraz więcej czasu i pieniędzy. Dlatego grupa organizatorów założyła stowarzyszenie i zaczęła się starać o dofinansowanie. Udało się w roku 2011, co tylko wzmogło apetyty, by w 2012, na dziesięciolecie imprezy, zrobić festiwal z wielką pompą. Zeszłoroczna edycja trwała 9 dni, a w jej programie oprócz wystawy znalazły się koncerty, prezentacje filmowe i teatralne,

...............warsztaty dla dzieci, a nawet promocja poezji. Wniosek zyskał akceptację Wydziału Kultury, ...

.